Kerstverschieting Zilvermeeuw 2018

Stacks Image 9366
Stacks Image 9368

Op donderdag 20 december hebben de schutters van de Zilvermeeuw zich kunnen uitleven op een speciaal “blazoen”. De achterwand was al een keer gebruikt op de kerstverschieting van Achilles. De baan afstand vandaag was circa 13 meter zodat alle de schutters op één lijn konden staan. Na een korte uitleg van Jolanda werd de eerste ronde geschoten, maar let wel, er was maar één rij verlichting!

Stacks Image 9385
Stacks Image 9383
Stacks Image 9381
Stacks Image 9387
Stacks Image 9389
Stacks Image 9391

Dus het was wel even wennen. Maar ondank deze “handicap” was het erg gezellig op de baan.
Uit een bepaalde hoek vlogen de kwinkslagen je om de oren!
Er werden in twee groepen geschoten waarna de doelen op de speciale scorebriefjes vermeld werden en
omdat er lekker vlot geschoten werd, kon om kwart over elf de laatste ronde geschoten worden.

Stacks Image 9395
Stacks Image 9393
Stacks Image 9399
Stacks Image 9397
Stacks Image 9403
Stacks Image 9401

Nadat alle scores waren ingeleverd de moeilijke taak om alle scores te ontcijferen en verwerken naar “leesbare” taal!
In de tijd dat Jolanda hiermee bezig was werden de aanwezigen verwend met en kop koffie of thee en een lekker stuk kerstbrood.

Hierna kon Jolanda de prijsjes uitreiken;

Deze gingen naar Laszlo met 76 punten, Bert met 66 punten, Wolfgang met 64 punten, Ad 49 punten, Jan S. met 43 punten,
Herman met 38 punten, Lida met 26 punten, Fred met 24 punten, Jochem met 23 punten, Joop met 4 punten, Stephan met -13 punten en Reina met -30 punten.

Na het officiële gedeelte bedankt de begeleidster van de Zilvermeeuw, Joke, de vrijwilligers van Achilles voor hun inzet.
Een speciaal woord van dank aan Jolanda voor haar inbreng en de fantastische “achterwand” en wenste iedereen een fijne Kerst toe en een gelukkig nieuwjaar.

Alle foto’s op google:
=> KLIK <=

Stacks Image 9412