HBSV Achilles Alkmaar

York en Hereford Ronde 2018

Jaarlijks wordt bij HBSV Achilles de York and Hereford verschieting georganiseerd. Dit is van oorsprong een Engelse wedstrijd. Dit is voor de heren York en de dames Hereford en indien de jeugd zich aanmeld de titel Young Ones. Maar dit jaar hadden de Young Ones andere plannen. Wel waren er 25 heren en dames die de weg vonden naar ons clubgebouw op deze zonnige dag. Voor de lezer van dit stukje die nog nooit van deze wedstrijd heeft gehoord. In het kort;
York Hereford
100 yard 80 yards 72 pijlen
80 yards 60 yards 48 pijlen
60 yards 50 yards 24 pijlen

Alle deelnemers schieten op een 122 cm blazoen.
Toegestaan zijn alle bogen, voorwaarde is dat er met houten pijlen word geschoten.
Men schiet volgens het 6 pijlen systeem op alle afstanden met 2 x 3 proefpijlen vooraf.
De telling is 9, 7, 5, 3 en 1

Nu lijken de blazoenen wel heel groot, maar 100 yards is toch 91,44 meter. En bij deze harde wind hadden de houten pijlen veel moeite het blazoen te vinden.

Je kon de pijlen volgen in de lucht omdat ze alleen met een grote boog hun doel konden vinden. Want om je doel te raken is niet alleen de schietkunst belangrijk, maar misschien nog wel meer het geluk. De wind heb je niet in de hand, soms werd er gewacht of deze zou gaan liggen. Maar dat gebeurde niet.

Stacks Image 10842

In de uitnodiging voor de York and Hereford werd vermeld dat het dragen van traditionele kleding op prijs werd gesteld. Of het nu een middeleeuws outfit is of iets wat met een beroep te maken heeft uit het verre verleden maakte niet uit. Of zomers gekleed in een korte broek, belangrijk was wel het schoeisel. Alles kon en alles mocht maar…… het dragen van dicht schoeisel is verplicht!

Na 36 pijlen de eerste korte pauze, na wederom 36 pijlen geschoten te hebben was een pauze van een half uur ingelast. Onze keukenprinses wist alle bestellingen op tijd te serveren.

In de middag begon het harder te waaien, de dames met wapperende rokken, de heren met wapperende haren (indien aanwezig). De scorebordjes werden achter het doelpak geklemd, omdat een aantal al de weg naar de wal gevonden had. De pijlenkokers werden vastgezet met de schietlijn, het werd er niet makkelijker op, maar was wel een uitdaging.

Ook bij deze wedstrijd werd dubbel geteld en zo had de wedstrijdsecretaris met hulp van een lid van Achilles binnen een redelijke tijd de scores geteld. En nu nog bepalen hoe de prijzen te verdelen waren. De eerste prijs was voor de schutter met de meeste treffers, de tweede prijs voor de deelnemer met de meeste punten en de derde prijs voor de dame of heer met het meeste goud. Hier is een formule voor opgesteld maar de lezer kan dit zien op de uitslagenlijst die eveneens op de site van HBSV Achilles wordt geplaatst.

Tevens was er nog een prijs te winnen voor het mooiste goud op de verste afstand en de wedstrijdleider werd geroepen als een schutter het vermoeden had dat hij/zij een mooi goud geschoten had. Dan word er op de millimeter precies gemeten hoe dicht de pijl bij het kruis zat.

De wedstrijdsecretaris kon wederom gebruik maken van de geluidsinstallatie om de prijswinners op te roepen. Bij deze wedstrijd kent men geen tussenstanden, en bij het opnoemen van de eerste, tweede en derde prijs had de wedstrijdsecretaris dan ook de volle aandacht. De prijzen waren door de wedstrijdsecretaris en haar echtgenoot zelf gemaakt.
De prijs voor het mooiste goud was een prachtige medaille.

De uitslagen:
=> KLIK <=

In 2019 zal wederom rond 1 juli een York and Hereford worden gehouden. HBSV Achilles had dit jaar op de inschrijflijst staan schutters uit Leeuwarden, Almere, Utrecht, Haarlem, Schagen en vooral leden van HBSV Achilles. Verwacht wordt dat ook dat volgend jaar weer vele schutters de weg naar HBSV Achilles zullen vinden.

Gudrun Visser
wedstrijdsecretaris